DĚTSKÉ SNY JSOU SVĚTEM BEZ HRANIC, SVĚTEM SVOBODNÝM, ALE KŘEHKÝM. PŘESTANEŠ JE ŽÍT A NAVŽDY ZMIZÍ……..